LXIV CONFERENCIA TORREÓN 2022
Cuotas de inscripción a la Conferencia Distrital 2022 Rotary 44110
FEBRERO

Rotarios, Cónyuges e Intercambios
$3,800

Rotaract e Interact
$1,900

MARZO

Rotarios, Cónyuges e Intercambios
$4,000

Rotaract e Interact
$2,000

ABRIL

Rotarios, Cónyuges e Intercambios
$4,300

Rotaract e Interact
$2,150

MAYO

Rotarios, Cónyuges e Intercambios
$4,600

Rotaract e Interact
$2,300